Factuur betalen

Hieronder leest u meer informatie over het betalen van uw factuur aan Cernet. Heeft u vragen over de factuur zelf? Bekijk dan de uitleg op de factuurpagina. Heeft u een tegoed of wilt u informatie over een vergoeding, lees dan de pagina over vergoedingen.

Openstaand saldo en recente betalingen

U kunt op verschillende manieren achterhalen welke bedragen u nog aan Cernet moet betalen.
Betaalinformatie in Mijn Cernet
Ook via Mijn Cernet kunt u gemakkelijk zien of er nog betalingen openstaan. Log hiervoor in op Mijn Cernet. Klik vervolgens op 'Facturen en betalingen' om uw laatste factuur, de betaalstatus en het eventuele openstaande saldo te bekijken.

U kunt uw factuur via de onderstaande betaalmogelijkheden voldoen:

 

 • Online accorderen (in combinatie met een online factuur)
 • Automatische incasso
 • Acceptgiro

 

Let op: als u gebruik maakt van een pakket zoals het Cernet Alles-in-1 Voordeelpakket, dan is betalen per automatische incasso of online accorderen met een online factuur verplicht.

 

Betaalt u tijdens de aanvraag van een van deze pakketten nog op een andere manier, dan wordt uw betaalwijze automatisch omgezet naar automatische incasso met een online factuur.

 

Online accorderen
Als u betaalt via online accorderen, dan kunt u uw facturen online inzien en goedkeuren voor betaling via Mijn Cernet. U opent uw factuur online via Mijn Cernet, en beslist zelf op welk moment u het openstaande bedrag door Cernet laat afschrijven. Kenmerken van deze betaalmethode:

 

 • Uw facturen online betalen is gratis.
 • De betaling kan binnen 56 dagen worden teruggedraaid (de kosten bij onterecht terugdraaien bedragen € 1,15).

 

U kunt uw factuur online goedkeuren en op die manier betalen door de volgende stappen te doorlopen:

 

 1. Log in op Mijn Cernet.
 2. Klik op 'Facturen en betalingen'.
 3. Klik in het overzicht op de factuur die u wilt inzien en betalen.
 4. Kies bovenin een datum waarop u het bedrag door Cernet van uw rekening wilt laten afschrijven. Let op: deze datum moet altijd vóór de uiterste betaaldatum van de factuur liggen.
 5. Klik vervolgens op de knop [Betalen].
 6. Als de betaling voltooid is, ziet u de melding 'Uw betaling is goed ontvangen. Het kan tot zes werkdagen duren na datum betaalopdracht voor de betaling in Mijn Cernet zichtbaar is.' Let op: deze 6 werkdagen gaan in ná de door u gekozen betaaldatum. 

 

Let op: het kan ook tot 6 werkdagen duren voordat de door u geaccordeerde betaling van uw rekening wordt afgeschreven.

 

Om te betalen via online accorderen is het belangrijk dat uw rekeningnummer bekend is bij Cernet. Ziet u de knop [Betalen] niet? Dan is uw rekeningnummer niet bij ons bekend. U kunt het juiste rekeningnummer in Mijn Cernet opgeven, telefonisch doorgeven, of schriftelijk per mail.

 

Automatische incasso
Als u betaalt per automatische incasso, schrijft Cernet de kosten van uw abonnement (en het eventuele verbruik) automatisch van uw rekening af. Het voordeel hiervan is dat u uw rekeningen altijd op tijd betaalt, en zelf nergens meer aan hoeft te denken. U voorkomt hiermee de extra kosten die herinneringsfacturen met zich meebrengen. Kenmerken van deze betaalmethode:

 

 • Betalen via automatische incasso is gratis.
 • Verwerking van uw betaling bij Cernet binnen 1 werkdag.
 • Uw betaling kan binnen 56 dagen worden teruggedraaid.

 

Let op: is uw automatische incasso afgewezen, dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Controleer hiervoor uw gegevens of neem contact op met uw bank. Als uw automatische incasso afgewezen is, vervalt de automatische incasso en ontvangt u van Cernet een herinnering om de factuur alsnog te betalen.

 

Pas als u het gehele openstaande saldo heeft voldaan en opnieuw heeft aangegeven dat u via automatische incasso wilt betalen, kunt u weer per automatische incasso betalen. Doorgeven dat u per automatische incasso wilt betalen, kunt u gemakkelijk doen via Mijn Cernet.

 

Acceptgiro
Als u betaalt per acceptgiro, bepaalt u zelf wanneer u uw rekening aan Cernet betaalt. De uiterste betaaldatum vindt u op uw factuur en acceptgiro. Zorgt u ervoor dat u voor deze datum betaalt, dan voorkomt u de extra kosten van herinneringsfacturen.

 

Voor het invullen van de acceptgiro volgt u de aanwijzingen op de acceptgiro zelf. Zorg ervoor dat alle verplichte velden zijn ingevuld voor u de acceptgiro naar uw bank verstuurt. Betaalt u op een andere manier, vermeld dan altijd het 16-cijferig betalingskenmerk dat op de acceptgiro staat.

 

Kenmerken van betalen per acceptgiro:

 

 • Kosten: € 1,- per acceptgiro.
 • U loopt het risico te laat te betalen, en daardoor extra kosten te maken.
 • De verwerkingstijd van uw betaling is ongeveer 5 werkdagen.
 • Betalen per acceptgiro is niet mogelijk indien u gebruik wilt maken van pakketkorting.

 

Betalen met iDEAL
Als u gebruik maakt van internetbankieren, kunt u met iDEAL snel, gemakkelijk en veilig een betaling doen aan Cernet. Dit is geen standaard betaalmethode. Betalen via iDEAL is bijvoorbeeld handig als u een betalingsachterstand direct wilt voldoen zodat u weer gebruik kunt maken van onze diensten, of uw factuur bent kwijtgeraakt.

 

Aan betalen via iDEAL zijn geen extra kosten verbonden. Wilt u een iDEAL-betaling aanvragen, neem dan contact op met de Cernet Klantenservice. U kunt ook direct een iDEAL-betaling doen via de website in Mijn Cernet.

 

Betaalmethode wijzigen
Als u wilt overstappen op automatische incasso met een online factuur, dan kunt u dit gemakkelijk doorgeven via Mijn Cernet, onder 'Facturen en betalingen'. In dit geval ontvangt u een bevestiging per e-mail.

 

Als u een andere betaalmethode wilt, kunt u dit doorgeven in Mijn Account. Als de wijziging is doorgevoerd, ontvangt u van Cernet een bevestigingsbrief.

 

Let op: u kunt alleen gebruik maken van een pakket (met bijbehorende korting) als u betaalt via online accorderen of automatische incasso met een online factuur.

Uw betaling moet binnen 8 dagen na de factuurdatum overgemaakt en verwerkt zijn op de rekening van Cernet. Houd hierbij rekening met de verwerkingstermijn bij uw bank. Als u uw factuur niet op tijd heeft betaald, ontvangt u van ons een herinnering per post, mail of sms. Dit geldt voor alle betaalmethoden.

 

Hoe lang doet Cernet erover om mijn betaling te verwerken?
Hoe lang het duurt voordat Cernet uw betaling heeft verwerkt, hangt af van de manier waarop u uw factuur betaalt:

 

 • Automatische incasso: verwerking binnen 1 werkdag
 • Online accorderen: verwerkingstijd van maximaal 6 werkdagen
 • Acceptgiro: verwerkingstijd ongeveer 5 werkdagen

 

Incassodatum bij betaalmethode automatische incasso
Het factuurbedrag wordt afgeschreven rond de datum die aangegeven staat op de factuur. Het is helaas niet mogelijk om de datum waarop uw factuur wordt geïncasseerd te wijzigen als u betaalt per automatische incasso.

 

Wilt u dat Cernet het factuurbedrag pas afschrijft van uw bank- of girorekening nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven? Kies dan voor de betaalmethode online accorderen met een online factuur .

 

Afschrijfdatum bij betaalmethode online accorderen
U kunt de afschrijfdatum zelf bepalen als u betaalt via online accorderen. De datum die u invoert, moet dan wel voor de uiterste betaaldatum van uw factuur liggen, omdat het bedrag voor deze datum verwerkt moet zijn bij Cernet.

 

Let hierbij ook op de verwerkingstijd van uw betaling bij uw bank, die kan oplopen tot wel 6 werkdagen na de gewenste betaaldatum. Accordeer dus altijd minimaal 7 werkdagen voor de uiterste betaaldatum van uw factuur.

 

Hoe weet ik of mijn iDEAL-betaling is binnengekomen bij Cernet?
Als u via iDEAL een betaling heeft gedaan aan Cernet, Kan dezelfde factuur niet nogmaals via iDeal betaald worden.

 

U kunt het bedrag op uw factuur overmaken op rekeningnummer (IBAN) NL74ABNA0508634636, ten name van Cernet. Vermeld bij uw overboeking het 16-cijferige betalingskenmerk van uw acceptgiro of het factuur nummer.

 

Waar vind ik het betalingskenmerk?
Dit kenmerk vindt u zowel op de acceptgiro als op uw factuur. Als u standaard per acceptgiro betaalt aan Cernet, heeft u een uniek betalingskenmerk. Uw betalingskenmerk is daardoor altijd hetzelfde, en dat is wel zo gemakkelijk.

 

Als u geen betalingskenmerk vermeldt bij uw betaling, dan wordt deze mogelijk later verwerkt. Beschikt u niet meer over het betalingskenmerk, neem dan contact op met de Klantenservice.

 

Internationale betalingen
Als u een internationale betaling aan Cernet wilt doen, dan dient u het IBAN-nummer (interbancairnummer) van Cernet vermelden bij uw betaling. Het IBAN-nummer van Cernet is: NL74ABNA0508634636. De BIC-code is ABNANL2A.

Wat is het IBAN?
IBAN staat voor International Bank Account Number. Het IBAN is een langer rekeningnummer dat gebruikt kan worden voor al uw betalingen in Nederland en Europa. In Nederland bestaat het IBAN uit 18 tekens. Uw IBAN eindigt op uw huidige 'gewone' rekeningnummer.

 

Wat is een Mandaat ID?
Iedere abonnee die zijn facturen voldoet via automatische incasso of online accorderen krijgt een Mandaat ID. Het Mandaat ID is het machtigingskenmerk tussen Cernet en uw bank. Het woord mandaat staat voor machtiging. Het Mandaat ID is persoonlijk, en gekoppeld aan uw IBAN.

 

U vindt het Mandaat ID in Mijn Cernet, maar u hoeft hier zelf niets mee te doen.

 

Wat is een Signature Date?
De Signature Date is de ingangsdatum van de machtiging tussen u en Cernet. Heeft u vóór 13 oktober 2013 een machtiging voor automatische incasso gegeven? Dan staat de Signature Date standaard op 1 november 2009. Dit is afgesproken met de Nederlandse Bank. Heeft u de machtiging na 13 oktober 2013 aan ons gegeven? Dan komt bij Signature Date de datum te staan waarop de machtiging geregistreerd is.
 

U vindt de Signature Date in Mijn Cernet, maar u hoeft hier zelf niets mee te doen.

Als u uw factuur niet op tijd heeft betaald, ontvangt u van ons een herinnering per post, mail of sms. Dit geldt voor alle betaalmethoden.

 

Waarom brengt Cernet mijn vorige factuur nogmaals in rekening?
Er zijn 2 situaties mogelijk waarin het bedrag van uw vorige factuur nogmaals in rekening wordt gebracht:

 1. U heeft uw vorige factuur niet (volledig) betaald: u kunt uw nieuwe factuur en uw oude factuur in 1 keer betalen door middel van de aangehechte acceptgiro bij de meest recente factuur.
 2. Uw betaling heeft de nieuwe factuur gekruist: op elke factuur staat aangegeven tot welke datum uw betalingen verwerkt zijn. Heeft u een betaling vlak vóór, op of na de aangegeven datum gedaan? Dan is deze niet verwerkt op de factuur. Cernet kan u helaas geen nieuwe acceptgiro sturen. U kunt het restant van de factuur via internetbankieren overmaken onder vermelding van het betalingskenmerk, of het volledige bedrag voldoen via de aangehechte acceptgiro. Het restant dat ontstaat wanneer u het volledige bedrag voldoet, wordt verrekend met de volgende factuur.

 

Waarom worden er herinneringskosten in rekening gebracht?
U ontvangt een herinneringsfactuur als u uw factuur niet binnen de aangegeven termijn heeft betaald. Cernet is gerechtigd hiervoor herinneringskosten in rekening te brengen, zoals ook omschreven staat in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden. U bent verplicht deze kosten te voldoen.

 

Moet ik de gewone factuur of de herinneringsfactuur betalen?
Het openstaande saldo op uw herinneringsfactuur is een opsomming van uw niet betaalde facturen. U moet het volledig openstaande saldo voldoen, zoals is aangegeven op de laatste herinneringsfactuur.

Cernet kan uw diensten blokkeren als u een factuur ondanks betalingsherinneringen niet op tijd betaald heeft. Hierdoor kunt u niet meer volledig gebruik maken van uw Cernet-diensten.

 

Via iDEAL kunt u direct een snelle en veilige betaling te doen aan Cernet. U kunt een iDEAL-betaling gemakkelijk aanvragen via onze website in Mijn Account. Kunt u de betalingsachterstand niet in 1 keer voldoen? Dan kunt u mogelijk een betalingsregeling treffen met Cernet

 

Wanneer kan ik na een blokkade mijn diensten weer gebruiken?
Om de blokkade op te heffen moet u het openstaande bedrag voldoen. Binnen 24 uur nadat Cernet uw betaling heeft ontvangen, kunt u weer gebruik maken van uw diensten. Maakt u gebruik van een betalingsregeling met Cernet? Dan wordt u binnen 4 werkdagen weer aangesloten als u voldoet aan alle voorwaarden, de aanbetaling bij ons binnen is en uw aanvraagformulier voor de betalingsregeling is goedgekeurd.

 

Voor het doen van een spoedbetaling verwijzen wij u door naar het GWK (Grens Wissel kantoor). Het is ook mogelijk om via iDEAL een snelle en veilige betaling te doen aan Cernet. U kunt via onze website in Mijn Account direct een iDEAL-betaling aanvragen.

 

Kan ik een betalingsregeling treffen met Cernet?
Onder bepaalde voorwaarden kunt u een betalingsregeling treffen met Cernet. Het maximale aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van de achterstand. Voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier voor een betalingsregeling kunt u contact opnemen met de Cernet Klantenservice.

 

Bent u al afgesloten van uw Cernet-diensten? Dan wordt u binnen 4 werkdagen weer aangesloten als u voldoet aan alle voorwaarden, de aanbetaling bij ons binnen is en uw aanvraagformulier voor de betalingsregeling is goedgekeurd.

 

Kan ik mijn factuur met spoed betalen?
U kunt een spoedbetaling doen via het GWK (Grenswisselkantoor). Deze betalingen worden binnen 1 uur aan Cernet doorgegeven.

 

Voor een snelle verwerking van uw betaling vragen wij u een spoedbetaling met melding te doen. Daarbij worden uw klantnummer en betalingskenmerk vermeld. Als uw betaling door ons is ontvangen, duurt het nog maximaal 24 uur voordat de betaling door ons administratiesysteem is verwerkt. Wij attenderen u erop dat aan spoedbetalingen extra kosten zijn verbonden.

 

Let op: het is niet mogelijk een spoedbetaling te doen aan Cernet via uw bank. Wij krijgen geen melding van dit soort betalingen, waardoor uw betaling door ons nauwelijks sneller verwerkt kan worden dan een reguliere betaling.